• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Acțiunea-Cheie 1

Programele comune de Master Erasmus Mundus

      Un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJMD - Erasmus Mundus Joint Master Degrees) este un program internațional integrat de studii de nivel înalt, cu 60, 90 sau 120 de credite ECTS, oferit de un consorțiu internațional alcătuit din instituții de învățământ superior din diferite țări și, acolo unde este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia, cu o experiență specifică și cu interese în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate de programul comun.

      Programele de masterat comune Erasmus Mundus vizează:

      a) să încurajeze îmbunătățirea calității, inovarea, excelența și internaționalizarea în instituțiile de învățământ superior;

      b) să mărească atractivitatea și calitatea Spațiului european al învățământului superior (EHEA) și să sprijine acțiunea externă a U.E. în domeniul învățământului superior, prin oferirea de burse complete celor mai buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial;

      c) să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților absolvenților de masterate și, în special, relevanța programelor de masterat comune pentru piața forței de muncă, printr-o implicare sporită a angajatorilor.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Împrumuturile Erasmus Plus pentru masterat

 

      Studenții din învățământul superior care doresc să urmeze un program complet la nivel de master într-o altă țară participantă la program pot avea posibilitatea de a solicita un împrumut garantat de Uniunea Europeană pentru a acoperi o parte din costurile suportate.

      Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat le vor permite potențialilor studenți la masterat să aibă acces la împrumuturi (oferite de băncile participante și garantate de Uniunea Europeană, prin intermediul partenerului său, Fondul European de Investiții) pentru studii efectuate în străinătate pe durata programului Erasmus+. Alocarea bugetară a U.E. va mobiliza o sumă considerabilă provenită din finanțarea acordată de sectorul bancar pentru împrumuturile acordate studenților înscriși la masterat în cadrul acțiunilor de mobilitate.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acţiuni, disponibil aici.