• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Acțiunea-Cheie 2

Parteneriate strategice în domeniul educației și formării

      Parteneriatele strategice au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european.

      În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

      a) Parteneriate strategice pentru susținerea inovării;

      b) Parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici

      - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Formulare de candidatură - Apel 2018

 

 

 

Alianțele cunoașterii

     Alianțele cunoașterii sunt proiecte transnaționale, structurate și bazate pe rezultate, în special între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri. Alianțele cunoașterii sunt deschise către orice disciplină, sector, precum și către cooperarea transsectorială.

     Alianțele cunoașterii vizează consolidarea capacității de inovare a Europei și promovarea inovării în învățământul superior, în mediul de afaceri și în mediul socio-economic în ansamblu. Aceste alianțe urmăresc să realizeze unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

     - dezvoltarea unor abordări noi, inovatoare și multidisciplinare de predare și de învățare;

     - stimularea spiritului antreprenorial și a competențelor antreprenoriale ale personalului didactic din învățământul superior și ale personalului din companii;

     - crearea în comun și schimbul de cunoștințe, precum și facilitarea circulației acestora.

     Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

     - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

     - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

     - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici

 

 

Alianțele competențelor sectoriale

      Alianțele competențelor sectoriale sunt proiecte transnaționale care identifică sau se bazează pe necesitățile existente și noi în materie de competențe într-un anumit sector economic și/sau traduc aceste necesități în programe de studii profesionale pentru a le satisface.

      Alianțele competențelor sectoriale au drept scop combaterea deficitului de competențe în ceea ce privește unul sau mai multe profiluri profesionale într-un anumit sector. Acest lucru este realizat prin identificarea nevoilor existente sau noi și specifice ale pieței forței de muncă (cerere) și prin consolidarea capacității de reacție a sistemelor de educație și formare profesională (VET) inițială și continuă, la toate nivelurile, la nevoile pieței forței de muncă (oferta). Pe baza datelor privind necesitățile în materie de competențe, alianțele competențelor sectoriale sprijină proiectarea și furnizarea de conținuturi de formare profesională transnațională, precum și metodologiile de predare și formare profesională pentru profilurile profesionale europene de bază.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Comisiei Europene, dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

      Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare transnațională bazate pe parteneriate multilaterale, în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte pot implica, de asemenea, parteneri din afara mediului academic în scopul întăririi legăturilor cu societatea și cu mediul de afaceri și al consolidării impactului sistemic al proiectelor.

      Această acțiune, care vizează să sprijine modernizarea, accesibilitatea și internaționalizarea învățământului superior în țările partenere, urmează să fie desfășurată în contextul priorităților identificate în comunicările „Creșterea impactului politicii U.E. în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării” și „Învățământul superior european în lume”.

      Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

      - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

      - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acţiuni, disponibil aici