• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Acțiunile Jean Monnet

Module Jean Monnet

       Un modul Jean Monnet este un program de predare (sau un curs) de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană care se desfășoară într-o instituție de învățământ superior. Fiecare modul are o durată minimă de 40 de ore de predare pe an universitar. Modulele se pot concentra pe o anumită disciplină a studiilor europene sau pot fi multidisciplinare ca abordare și, prin urmare, pot face apel la contribuția academică a mai multor profesori și experți.

       Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

 - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici.

 - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici.

 - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Catedre Jean Monnet

       O catedră Jean Monnet este un post didactic, specializat în studii privind Uniunea Europeană destinat profesorilor universitari pentru o perioadă de trei ani. O catedră Jean Monnet trebuie să aibă ca titular un singur profesor, care trebuie să predea minimum 90 de ore pe an universitar. Orele de predare vor include ore de contact direct în contextul prelegerilor de grup, al seminarelor și activităților de tutorat și pot include oricare dintre metodele de mai sus într-un format de învățământ la distanță, dar nu includ instruirea și/sau supravegherea individuală.

       Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

- capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Centre de excelență Jean Monnet

       Un centru de excelență Jean Monnet este un punct focal de competențe și cunoștințe pe teme privind Uniunea Europeană.

       Un centru de excelență Jean Monnet reunește expertiza și competențele unor experți de nivel înalt și are ca scop dezvoltarea de sinergii între diferitele discipline și resurse ale studiilor europene, precum și crearea de activități transnaționale comune și legături structurale cu instituțiile universitare din alte țări. De asemenea, acesta asigură deschiderea către societatea civilă.

       Centrele de excelență Jean Monnet au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care în mod normal nu se ocupă cu aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, funcționarii publici, societatea civilă organizată și publicul larg în general.

       Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

- capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Rețele Jean Monnet

       Rețelele Jean Monnet stimulează crearea și dezvoltarea de consorții de actori internaționali (instituții de învățământ superior, centre de excelență, departamente, echipe, experți individuali etc.) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

       Rețelele contribuie la colectarea de informații, schimbul de practici, construirea unor baze de cunoștințe și promovarea procesului de integrare europeană în întreaga lume. De asemenea, acțiunea poate susține îmbunătățirea rețelelor existente de sprijinire a activităților specifice, în special stimularea participării tinerilor cercetători la tematici legate de U.E..

       Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

- capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

- site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.

 

Proiecte Jean Monnet

       Proiectele Jean Monnet sprijină inovarea, fertilizarea încrucișată și răspândirea conținutului privind Uniunea Europeană. Proiectele se vor baza pe propuneri unilaterale - deși activitățile propuse pot implica alți parteneri - și pot dura între 12 și 24 de luni.

       - Proiectele de „inovare” vor explora noi perspective și metodologii diferite, pentru a face tematicile legate de Uniunea Europeană mai atractive și mai adaptate la diferite tipuri de populații țintă [de exemplu, proiecte precum „Learning EU @ School” („Să învățăm despre U.E. la școală”)];

       - Proiectele de „fertilizare încrucișată” vor promova dezbaterea și reflecția pe teme legate de Uniunea Europeană și vor spori cunoștințele despre Uniunea Europeană și procesele acesteia. Proiectele vor viza stimularea cunoștințelor despre U.E. în contexte specifice;

       - Proiectele de „diseminare a conținutului” se referă în principal la activități de informare și diseminare.

       Pentru mai multe detalii legate despre această acţiune, puteţi consulta:

       - capitolul din Ghidul Programului Erasmus Plus dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

       - site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură dedicat acestei acţiuni, disponibil aici;

       - site-ul Comisiei Europene dedicat acestei acțiuni, disponibil aici.