• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Întrebări frecvente

 Care este valoarea grantului pentru o mobilitate Erasmus Plus de studiu sau de practică, pentru anul universitar 2018-2019?

Detalii privind grantul aferent unei mobilități Erasmus Plus de studiu sau de practică regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități Erasmus Plus - Mobilități în țările programului - Outgoing - Studenți - Granturi

 

 Care este valoarea grantului pentru o mobilitate Erasmus Plus de predare sau de formare?

Detalii privind grantul aferent unei mobilități Erasmus Plus de predare sau de formare regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități Erasmus Plus - Mobilități în țările programului - Outgoing - Personal didactic și nedidactic - Granturi

 

Care sunt condițiile de participare la o mobilitate Erasmus Plus de studiu sau de practică?

 

        Condițiile de participare la o mobilitate Erasmus Plus de studiu sau de practică sunt următoarele:
• candidatul este student înmatriculat la U.O.C.;
• candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus (cu sau fãrã sprijin financiar) care să depășească 12 luni pe ciclul de studiu: licență, masterat, doctorat. În cazul studiilor de licență, mobilitatea poate fi extinsă la 24 de luni în cazul programelor de studiu de 5 sau 6 ani;
• candidatul deține un certificat de competențe lingvistice corespunzător mobilităţii pentru care aplică;
• în anul de mobilitate, candidatul trebuie sã fie înmatriculat în anii de studii II-VI pentru mobilităţile de studiu și/sau plasament, pentru studiile de licenţă, sau în orice an la nivel de masterat şi doctorat. În cazul mobilităților de plasament, candidatul poate aplica în termen de 12 luni de la absolvirea ultimului ciclu de studiu;
• se acordă prioritate studenților care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui Program.

 

Care sunt condițiile de participare la o mobilitate Erasmus Plus de predare sau de formare?

         Condițiile de participare la o mobilitate Erasmus Plus de predare sau de formare sunt următoarele:
• candidatul este angajat al U.O.C.;
• se acordă prioritate persoanelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program, precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între U.O.C. și instituțiile participante la programul Erasmus Plus.

 

Care este perioada minimă de desfășurare a unei mobilități Erasmus Plus pentru studenți?

Perioada minimă a unei mobilități de studiu este de 3 luni, în timp ce perioada minimă a unei mobilități de practică este de 2 luni. 

Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus de studiu sau de practică, în țările Programului?

        Documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus de studiu sau de practică sunt următoarele:
        - formularul de candidatură, în care să se precizeze maxim 3 opțiuni (formular tip);
        - C.V. format Europass, redactat în limba română;
        - scrisoare de intenție, în care să se precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate, redactată în limba română;
        - o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de la programul de studiu pe care îl urmează candidatul;
        - 1 poză color tip buletin;
        - copie C.I. și permis de ședere (dacă este cazul);
        - atestat de cunoaștere a limbii străine eliberat de instituțiile specializate autorizate (tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba engleză; DALF - pentru limba franceză, certificate de competență Goethe - pentru limba germană sau certificat de competențe lingvistice valabil, eliberat de Facultatea de Litere din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța sau similar;
         - un dosar de plastic cu șină pentru încopciat.


Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus de predare sau de formare, în țările Programului?

       Documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus de predare sau de formare sunt următoarele:
       - formularul de candidatură, în care să se precizeze maxim 3 opțiuni (formular tip);
       - C.V. format Europass, redactat în limba română;
       - scrisoare de intenție, redactată în limba română, în care să se precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate;
       - copie C.I. și permis de ședere (dacă este cazul);
       - copii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în susținerea candidaturii;
        - formular de certificare activitate Erasmus (formular tip);
        - un dosar de plastic cu șină pentru încopciat.


Care sunt documentele necesare pe care participantul, la o mobilitate de studiu sau de practică în țările Programului, va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 

       La întoarcerea în țară, participantul la o mobilitate de studiu sau de practică în țările Programului va trebui să depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus următoarele documente:
       - acordul de studiu / plasament (Learning / Training Agreement), care va conține toate semnăturile, atât de la instituția gazdă, cât și cele de la instituția de origine;
       - situația școlară (note+credite obținute) sau alte forme de evaluare - în original;
       - adeverința de la instituția gazdă care să ateste faptul că participantul a efectuat pe perioada prevăzută în contractul financiar o mobilitate de studiu / plasament Erasmus+, parcurgând toate activitățile prevăzute în Anexa contractului - în original;
        - documente justificative pentru transportul participantului la plecarea în mobilitate, cât și la întoarcerea acestuia în țara de origine (bilete de avion, tren, autocar, etc.) - în original;
         - documente justificative pentru cazarea participantului pe perioada mobilității (contract de închiriere, chitanțe, etc.) - în original.

Care sunt documentele necesare pe care participantul la o mobilitate de predare sau de formare în țările Programului va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

       La întoarcerea în țară, participantul la o mobilitate de predare sau de formare în țările Programului va trebui să depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus următoarele documente:
       - acordul pentru mobilitatea personalului, care va conține toate semnăturile, atât de la instituția gazdă, cât și cele de la instutiția de origine;
       - adeverința de la instituția gazdă care să ateste faptul că participantul a efectuat pe perioada prevăzută în contractul financiar o mobilitate de predare / formare Erasmus+, parcurgând toate activitățile prevăzute în Anexa contractului - în original;
       - documente justificative pentru transportul participantului la plecarea în mobilitate, cât și la întoarcerea acestuia în țara de origine (bilete de avion, tren, autocar, etc.) - în original;
        - un raport de activitate.