• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Prezentarea mobilităților Erasmus Plus

 

Mobilități Erasmus+  pentru studenți

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu de studiu și în orice ciclu (licență/masterat/doctorat). Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact maxim asupra studenților, activitatea de mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile studenților în materie de învățare și de dezvoltare personală.

Tipuri de mobilități:

a) Mobilitate de studiu

O perioadă de studii petrecută în străinătate la o instituție de învățământ superior, cu sau fără grant, în urma căreia rezultatele academice obținute sunt recunoscute și echivalate. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru obținerea unei diplome în cadrul oricărui ciclu de studiu.

Toate organizațiile participante din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program (atât organizațiile de trimitere, cât și organizațiile gazdă) trebuie să fie instituții de învățământ superior care dețin o Cartă Universitară Erasmus. De asemenea, între organizația de trimitere și cea gazdă trebuie să fie semnat un acord inter-instituțional pentru a putea fi desfășurată mobilitatea.

Toate organizațiile din țări terțe care nu sunt asociate la program (atât organizațiile de trimitere, cât și organizațiile gazdă) trebuie să fie instituții de învățământ superior recunoscute de autoritățile competente și să fi semnat acorduri inter-instituționale cu partenerii lor din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program, înainte ca mobilitatea să aibă loc.

b) Mobilitate de plasament (practică)

O perioadă de stagiu efectuată în străinătate la instituții publice sau private active pe piața muncii, cu sau fără grant.

În cazul mobilităților de plasament, instituția gazdă poate fi orice organizație publică sau privată activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

- o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);

- un organism public de la nivel local, regional sau național;

- ambasade sau birouri consulare ale statului membru al UE de trimitere sau ale țării terțe de trimitere asociate la program;

- un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;

- un institut de cercetare;

- o fundație;

- o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți);

- o organizație, o asociație, un ONG;

- un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

- o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o Cartă Universitară Erasmus sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri inter-instituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

 

Durata mobilităților studențești:

- mobilitate de lungă durată, de studiu sau de practică: 2-12 luni/ciclu de studiu;

- mobilitate de scurtă durată: 5-30 zile în format fizic (destinate exclusiv doctoranzilor);

- mobilitate de scurtă durată, în format mixt: 5-30 zile (o combinație între activități de mobilitate desfășurate în format fizic și, obligatoriu, o componentă în format virtual care facilitează colaborarea online și munca în echipă; activitatea în format fizic trebuie să dureze cel puțin cinci zile).

 

 

 

 

Mobilități Erasmus+  pentru personal

Mobilitatea personalului poate fi efectuată de către orice tip de personal din învățământul superior. Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate cu impact maxim, activitatea de mobilitate trebuie să fie legată de dezvoltarea profesională a membrilor personalului și să răspundă nevoilor de învățare și de dezvoltare personală a acestora.

Tipuri de mobilități:

a) Mobilitate de predare

O perioadă de predare în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră. Perioada de predare în străinătate permite oricărui cadru didactic dintr-o instituție de învățământ superior să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu de studiu. Pentru desfășurarea unor astfel de mobilități este necesară existența unui acord inter-instituțional între cele două organizații (de trimitere și de primire).

b) Mobilitate de formare

O perioadă de formare în străinătate într-o instituție de învățământ superior parteneră, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant. Perioada de formare în străinătate permite oricărui membru al personalului dintr-o instituție de învățământ superior să ia parte la o activitate de formare în străinătate care este relevantă pentru activitatea sa de zi cu zi în instituția de învățământ superior în care lucrează. Aceasta poate lua forma unor evenimente de formare (exceptând conferințele) sau de job shadowing și de perioade de observare.

Pentru mobilitățile de formare desfășurate între țările Uniunii Europene/țările terțe asociate la program și țările terțe neasociate la program, este necesară existența unui acord inter-instituțional între cele două instituții.

Orice perioadă de predare sau de formare în străinătate poate fi realizată sub formă de mobilitate mixtă.

Durata mobilităților pentru personalul universităților:

- mobilități de predare și de formare desfășurate în țările membre ale Uniunii Europene sau în țările terțe asociate la program: 2 zile (consecutive) - 2 luni;

- mobilități de predare și de formare desfășurate în țările terțe care nu sunt asociate la program: 5 zile (consecutive) - 2 luni;

- în cazul mobilităților de predare, beneficiarul trebuie să aloce un număr minim de opt ore de predare per săptămână.