• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Prezentarea mobilităților Erasmus Plus

 

Mobilități Erasmus Plus pentru studenți

Mobilități de studiu (SMS) și practică (SMP)

 

      Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu și între 2 și 12 luni într-o mobilitate de practică (plasament). Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum, pentru fiecare ciclu de studiu:

- Pe durata primului ciclu de studiu (licenţă);

- Pe durata ciclului doi de studiu (master);

- Pe durata celui de-al treilea ciclu de studiu (doctorat).

     Durata unui plasament pentru absolvenţi se calculează până la maximum 12 luni după terminarea ciclului universitar în cadrul căruia au candidat.

      În cazul programelor de studiu de 5 sau 6 ani, mobilitatea poate fi extinsă până la 24 de luni.

Mobilitatea de studiu poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 

Prezentarea mobilităților Erasmus Plus de practică

Prezentarea mobilităților Erasmus Plus de studiu

Student Erasmus în vreme de pandemie

 

Mobilități Erasmus Plus pentru personalul didactic și nedidactic

Mobilități de predare (STA) și formare (STT)

 

      Activitatea de predare permite cadrelor didactice din mediul universitar să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

      Activitatea de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalul didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.

      În cazul misiunilor de predare între instituţii de învăţământ superior din statele membre participante la program, ambele instituţii trebuie să deţină o cartă Erasmus şi să aibă încheiat un acord inter-instituţional.