• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Prezentarea generală a programului

Informații generale despre Programul Erasmus Plus

Ce este programul Erasmus Plus?

      Erasmus Plus este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.

Programul Erasmus Plus contribuie la realizarea:

 • obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a obiectivului principal din domeniul educației;
 • obiectivelor Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv a indicatorilor de referință corespunzători;
 • dezvoltării durabile a țărilor partenere în domeniul învățământului superior;
 • obiectivelor generale ale cadrului reînnoit de cooperare europeană în domeniul tineretului;
 • obiectivului privind dezvoltarea dimensiunii europene în sport, în special sportul de masă, în conformitate cu planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport;
 • promovării valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Care este structura Programului Erasmus+?

Pentru a-și atinge obiectivele, Programul Erasmus Plus pune în aplicare următoarele acțiuni:

 • Acțiunea-Cheie 1 - Mobilitatea persoanelor
 • Acțiunea-Cheie 2 - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
 • Acțiunea-Cheie 3 - Sprijin pentru reformarea politicilor
 • Activitățile Jean Monnet
 • Sport 

 

 

Țările participante la Program

Statele membre ale Uniunii Europene (U.E.):

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

 

Țările din afara U.E. participante la program:

Islanda, Liechtenstein, Regatul Unit, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia