• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

PROGRAMUL ERASMUS PLUS

     Ce este programul ERASMUS+ ?

     ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.

 

     Tipuri de mobilități

     Mobilități de studiu (SMS) și practică pentru studenți (SMP):

     Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu și între 2 și 12 luni într-o mobilitate de plasament. Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu:

- Pe durata primului ciclu de studiu (licenţă)
- Pe durata ciclului doi de studiu (master)
- Pe durata celui de-al treilea ciclu de studiu (doctorat)

     Durata unui plasament pentru absolvenţi se calculeaza până la maximum 12 luni după terminarea ciclului universitar în cadrul căruia au candidat.

     În cazul programelor de studiu de 5 sau 6 ani, mobilitatea poate fi extinsă până la 24 de luni.

     Mobilități de predare pentru cadre didactice (STA) și formare pentru personal didactic și nedidactic (STT):

     Activitatea de predare permite cadrelor didactice din mediul universitar să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

     Activitatea de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalul didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.