• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Întrebări frecvente

 Care este valoarea grantului pentru o mobilitate Erasmus Plus, de studiu sau de practică, în țările Programului?

 

Detaliile privind grantul aferent unei mobilități Erasmus Plus, de studiu sau de practică, le regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități Erasmus Plus - Mobilități în țările programului - Outgoing - Studenți - Granturi

 

 Care este valoarea grantului pentru o mobilitate Erasmus Plus, de predare sau de formare, în țările Programului?

 

Detaliile privind grantul aferent unei mobilități Erasmus Plus, de predare sau de formare, le regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități Erasmus Plus - Mobilități în țările programului - Outgoing - Personal didactic și nedidactic - Granturi

 

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru candidații la o mobilitate Erasmus Plus, de studiu sau de practică?

          Criteriile de eligibilitate pentru candidații la o mobilitate Erasmus Plus, de studiu sau de practică, sunt următoarele:
candidatul  este student înmatriculat la U.O.C.;
candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus (cu sau fãrã sprijin financiar) care să depășească 12 luni pe ciclul de studii: licență, masterat, doctorat. În cazul studiilor de licență, mobilitatea poate fi extinsă la 24 de luni în cazul programelor de studii de 5 sau 6 ani;  
candidatul deține un certificat de competențe lingvistice corespunzător mobilităţii pentru care aplică;  
în anul de mobilitate, candidatul trebuie sã fie înmatriculat în anii de studii II-VI pentru mobilităţile de studiu, pentru studiile de licenţă, sau în orice an la nivel de masterat şi doctorat. În cazul mobilităților de plasament, candidatul poate realiza activitatea de mobilitate în termen de 12 luni de la absolvirea ultimului ciclu de studii, cu condiția ca la momentul competiției să fie student înmatriculat la UOC;
se acordă prioritate studenților care pleacă pentru prima dată într-o mobilitate în cadrul aceleiași Acțiuni-Cheie a Programului Erasmus Plus.
 

 

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru candidații la o mobilitate Erasmus Plus, de predare sau de formare?

 

                Criteriile de eligibilitate pentru candidații la o mobilitate Erasmus Plus, de predare sau de formare, sunt următoarele:

candidatul este angajat al U.O.C.;
se acordă prioritate persoanelor care nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani universitari de o mobilitate în cadrul aceleiași Acțiuni-Cheie a Programului Erasmus Plus. În cazul în care un candidat pentru o mobilitate în țările partenere Programului a mai beneficiat de o mobilitate în cadrul Acțiunii-Cheie 107, dar a participat la scrierea aplicației pentru obținerea finanțării, acesta nu își va pierde prioritatea în fața unui candidat care nu a mai beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus Plus;
candidatul are dreptul să beneficieze de o singură mobilitate finanțată din fondurile Programului Erasmus Plus, în cadrul Acțiunii-Cheie 103 (mobilități în țările Programului), într-un an universitar. 
 

 

Care este perioada minimă de desfășurare a unei mobilități Erasmus Plus pentru studenți?

 

Perioada minimă a unei mobilități de studiu este de 3 luni, în timp ce perioada minimă a unei mobilități de practică este de 2 luni. 

 

Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, de studiu sau de practică?

 

        Documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, de studiu sau de practică, sunt următoarele:
        - formularul de candidatură, în care să se precizeze maxim 3 opțiuni (formular tip);
        - o poză color tip buletin;
        - o copie după documentul de identitate și a permisului de ședere (dacă este cazul);
        - situația școlară de la secretariatul facultății la care este înscris candidatul (în original);
        - atestat de cunoaștere a limbii străine eliberat de instituțiile specializate autorizate (tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba engleză; DALF - pentru limba franceză, certificate de competență Goethe - pentru limba germană, certificat tip OLS sau certificat de competențe lingvistice valabil, eliberat de Facultatea de Litere din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța sau similar);
         - declarație RGPD (formular tip);
         - un dosar de plastic cu șină pentru încopciat.
 

 

Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, de predare sau de formare?

 

 

     Documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, de predare sau de formare, sunt următoarele:

       - formularul de candidatură, în care să se precizeze maxim 3 opțiuni (formular tip);
       - o scrisoare de intenție, redactată în limba română (formular tip);
       - dovada că a desfășurat activități de predare în cadrul altor universități din străinătate în afara Programului Erasmus Plus (în cazul candidaților pentru o mobilitate de predare);
       - certificat de competențe lingvistice (opțional);
       - o copie după documentul de identitate și a permisului de ședere (dacă este cazul);
       - formular de certificare activitate Erasmus (formular tip);
       - declarație RGPD (formular tip); 
        - un dosar de plastic cu șină pentru încopciat.
 
 

Care sunt documentele necesare pe care beneficiarul unei mobilități de studiu sau de practică va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 
            La întoarcerea în țară, participantul la o mobilitate de studiu sau de practică va trebui să depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus următoarele documente:
       - acordul de studiu / plasament (Learning/Training Agreement), care va conține toate semnăturile, atât de la instituția gazdă, cât și cele de la instituția de origine;
       - situația școlară (note+credite obținute) sau alte forme de evaluare - în original;
       - certificatul de participare care să ateste perioada mobilității de studiu sau de practică - în original;
        - documente justificative pentru transportul beneficiarului la plecarea în mobilitate, cât și la întoarcerea acestuia în țara de origine (bilete de avion, tren, autocar, etc.).
 

       Care sunt documentele necesare pe care beneficiarul unei mobilități de predare sau de formare va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 
       La întoarcerea în țară, participantul la o mobilitate de predare sau de formare va trebui să depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus următoarele documente:
       - acordul pentru mobilitatea personalului (Teaching/Training Agreement), care va conține toate semnăturile, atât de la instituția gazdă, cât și cele de la instutiția de origine;
       - certificatul de participare care să ateste perioada mobilității de predare sau de formare - în original;
       - documente justificative pentru transportul beneficiarului la plecarea în mobilitate, cât și la întoarcerea acestuia în țara de origine (bilete de avion, tren, autocar, etc.).