• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Acțiunea-Cheie 1

Proiecte de Mobilitate pentru Studenții și Personalul din Învățământul Superior

 

Această acțiune de mobilitate în învățământul superior sprijină mobilitatea fizică și mixtă a studenților din învățământul superior în toate domeniile și ciclurile de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat și doctorat). Studenții pot studia în străinătate la o instituție parteneră de învățământ superior sau pot efectua un stagiu într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant din străinătate. Studenții pot combina, de asemenea, o perioadă de studii în străinătate cu un stagiu, ceea ce va permite consolidarea rezultatelor învățării și dezvoltarea competențelor transversale. Cu toate că mobilitatea fizică pe termen lung este puternic încurajată, această acțiune recunoaște necesitatea de a flexibiliza durata mobilității fizice pentru a garanta că programul este accesibil pentru toți studenții indiferent de mediul din care provin, de situația în care se află și de disciplina pe care o studiază.

De asemenea, această acțiune ajută personalul didactic și administrativ din învățământul superior să participe la activități de dezvoltare profesională în străinătate și personalul din câmpul muncii să predea studenților sau personalului din instituțiile de învățământ superior și să îi formeze. Aceste activități pot consta atât în perioade de predare, cât și în perioade de formare (precum job shadowing, perioade de observare, cursuri de formare).

În plus, această acțiune sprijină programele intensive mixte, permițând grupurilor de instituții de învățământ superior să elaboreze în comun programe de învățământ și activități de mobilitate mixtă atât pentru studenți, cât și pentru personalul academic și administrativ.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!

 

Schimburi Virtuale în Sectorul Învățământului Superior și al Tineretului

 

Proiectele de schimburi virtuale constau în activități interpersonale online care promovează dialogul intercultural și dezvoltarea competențelor non-tehnice. Acestea permit fiecărui tânăr accesul la educație internațională și interculturală de înaltă calitate (atât formală, cât și nonformală) fără mobilitate fizică. Deși dezbaterea sau instruirea virtuală nu înlocuiește pe deplin beneficiile mobilității fizice, participanții la schimburile virtuale ar trebui să profite de unele dintre beneficiile experiențelor educaționale internaționale. Platformele digitale reprezintă un instrument valoros pentru a răspunde parțial la constrângerile globale asupra mobilității cauzate de pandemia de COVID-19. Schimburile virtuale contribuie, de asemenea, la răspândirea valorilor europene. Mai mult, în unele cazuri, acestea pot să pregătească, să aprofundeze și să extindă schimburile fizice, precum și să alimenteze o nouă cerere în acest sens.

Schimburile virtuale se desfășoară în cadrul unor grupuri mici și sunt întotdeauna moderate de un facilitator instruit. Acestea ar trebui să fie integrate cu ușurință în proiectele (de educație nonformală) pentru tineri sau în cadrul cursurilor din învățământul superior. Schimburile virtuale pot atrage participanți din ambele sectoare, chiar dacă, în funcție de proiectele specifice, ar putea implica participanți fie doar din unul dintre sectoare, fie din ambele. Toate proiectele din cadrul acestei cereri de propuneri vor implica organizații și participanți din statele membre ale UE, din țările terțe asociate la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!