• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Acțiunile Jean Monnet

Acțiunile Jean Monnet în domeniul Învățământului Superior

 

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial. Prin studiile privind UE, se înțelege studiul Europei în ansamblu, cu accent deosebit pe dimensiunea UE, dintr-o perspectivă internă, dar și dintr-o perspectivă globală.

Domeniul de aplicare al studiilor privind UE poate fi variat atât timp cât este explorată perspectiva UE. Studiile privind UE trebuie să promoveze cetățenia europeană activă și valorile europene și să se axeze pe rolul UE într-o lume globalizată, sporind gradul de sensibilizare cu privire la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul interpersonal.

De asemenea, acțiunile Jean Monnet urmăresc să devină un vector al diplomației publice în relațiile cu țările terțe, promovând valorile europene și sporind vizibilitatea a ceea ce reprezintă Uniunea Europeană și a ceea ce intenționează să realizeze.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus Plus!