• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

     Departamentul de Relații Internaționale (DRI), care coordonează activitatea desfășurată în domeniul relațiilor internaționale a fost constituit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UOC nr. 983 din 28.10.2014, aprobată prin Hotărârea Senatului UOC nr. 1398 din 13.11.2014.

     Misiunea DRI constă în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor universității din domeniul relațiilor internaționale, cu precădere privind i) stabilirea de parteneriate internaționale cu instituții de învățământ superior și de cercetare din străinătate, cu organizații și asociații internaționale ce activează în domeniul educației și/sau cercetării științifice și ii) participarea în programe ale Uniunii Europene din domeniul educației și formării profesionale. 

     Structura DRI este alcătuită din două birouri: Biroul de Parteneriate Internaționale (BPI) și Biroul pentru Programul Erasmus Plus (BE).