• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Despre Noi

Biroul pentru Acorduri și Parteneriate Internaționale (B.A.P.I.)este o structură organizatorică din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (U.O.C.) ce întreprinde activități specifice în vederea încheierii de parteneriate internaționale în domeniul educației și cercetării științifice.

 

Universitatea “Ovidius” din Constanța asigură colaborarea cu instituții de învățământ superior și de cercetare științifică din străinătate oferind studenților internaționali posibilitatea de a parcurge diverse programe de studiu de licență și master în limba engleză precum:medicină, medicină dentară, informatică, studii americane, administrarea afacerilor, limbă și literatura engleză - limbă și literatură modernă (germană/turcă/italiană/franceză), studii anglo-americane și securitate cibernetică și învățare automată.

 

MISIUNE

Misiunea B.A.P.I.este de a susține politica de internaționalizare a universității și consolidarea prestigiului UOC ca instituție de educatie, știință si cultură, atât în spațiul european, cât și la nivel global.

 

OBIECTIVE

Obiectiv general al B.A.P.I. îl reprezintă dezvoltarea colaborării internaționale a UOC în educație și cercetare.

Obiective/Atribuții specifice:

- stabilirea de parteneriate cu instituții de învățământ superior și de cercetare din străinătate, cu organizații și asociații internaționale ce activează în domeniul educației și/sau cercetării științifice;

- participarea la proiecte și evenimente organizate în cadrul rețelelor și asociațiilor profesionale internaționale;

- participarea la conferințe, târguri de educație și evenimente naționale și internaționale;

- coordonarea, monitorizarea, evaluarea mobilităților internaționale pentru studenți și personal, realizate pe baza acordurilor de cooperare inter-instituțională cu partenerii din spațiul extra-comunitar (altele decât Erasmus Plus);

- monitorizarea participării cadrelor didactice și a studenților din UOC la congrese, simpozioane, mese rotunde, spectacole, activități artistice, concursuri sportive organizate în strainătate, precum și la cele interne cu participare internațională;

-promovarea valorilor naţionale și europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică internaţională;

- promovarea ofertei de studii educaţionale a universităţii în scopul creşterii atractivităţii programelor de studiu, a programelor de joint-degree şi de cercetare interdisciplinară.