• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Prezentarea generală a Biroului pentru Programul Erasmus Plus

      Biroul pentru Programul Erasmus Plus (B.E.P.) este o structură organizatorică din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (U.O.C.), destinată implementării și coordonării operative a programului integrat Erasmus+, program finanțat de către Comisia Europeană, ce derulează mobilități europene de studenți și personal didactic și nedidactic, sub coordonarea directă a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.). 

 

MISIUNE

   

    Misiunea fundamentală a B.E.P. este de a realiza strategia de internaționalizare a instituției, prin identificarea proiectelor Erasmus+ pentru U.O.C., de a întocmi și a depune candidatura instituțională pentru acestea și de a le derula, de a facilita implicarea universității în alte programe de colaborare care au caracter de complementaritate cu Programul Erasmus+, de a facilita dezvoltarea relațiilor internaționale de colaborare academică ale universității și de a îndeplini sarcinile administrative aferente, de a urmări valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.

 

             OBIECTIVE

     

     Obiectivul general al B.E.P. îl reprezintă aplicarea strategiei universităţii în vederea participării la Programul Erasmus+, care vizează educaţia şi formarea profesională.

 

Obiective specifice:

 

a) promovarea și coordonarea acestui program, asigurând cadrul optim de participare a studenților și a comunităţii academice sau administrative din universitate;

b) întărirea contribuţiei învăţământului superior la procesul de inovare și de dezvoltare a spațiului educațional european.

 

Obiective operaţionale:

a) îmbunătăţirea şi creșterea volumului de mobilităţi ale studenţilor şi ale personalului didactic și nedidactic;

b) îmbunătăţirea şi creșterea volumului cooperărilor multilaterale între U.O.C. și  instituţiile de învăţământ superior din Europa și nu numai;

c) îmbunătăţirea şi creșterea volumului cooperărilor dintre instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderile europene;

d) facilitarea dezvoltării practicilor inovatoare în educaţia şi formarea de nivel terţiar, precum şi transferul lor între ţările participante.