• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Prezentarea mobilităților SEE

Working together for a greencompetitive 
and inclusive Europe.

 

 

 

Glosar:

State Donatoare: Norvegia, Islanda, Liechtenstein

Stat Beneficiar: România

 

 

Proiectele de mobilitate din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor urmăresc îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor studenţilor şi personalului din învăţământul superior.

 

Mobilitățile desfășurate în cadrul acestui program pot fi împărțite în două categorii:

- mobilități pentru studenți

- mobilități pentru personal

 

 

Mobilități pentru studenți

 

 • mobilitate de studiu, cu o durată a activităților de la 3 la 12 luni (în cadrul aceluiași an universitar).

 

 • mobilitate de practică, cu o durată a activităților de la 2 la 12 luni (în cadrul aceluiași an universitar).

 

Această acțiune permite studenților din universitățile din România să efectueze o mobilitate de studiu sau o mobilitate de practică în Statele Donatoare. Reciproc, permite studenților din universitățile cu sediile în Statele Donatoare să efectueze o mobilitate de studiu sau de practică, în aceleași condiții de durată ca cele menționate mai sus, într-o instituție din România. Perioadele de mobilitate pot fi combinate (studiu + stagiu).

 

Mobilitatea de studiu se realizează în cadrul acordului interinstituțional încheiat anterior între organizația de origine și cea gazdă.

Mobilitățile de practică pot fi desfășurate în următoarele tipuri de instituții: companii, centre de formare, institute de cercetare sau alte organizații, inclusiv instituțiile de învățământ superior.

 

 

Mobilități pentru personal

 

 • mobilitate de predare, cu o durată de la două zile consecutive de lucru la două săptămâni (fără timpul alocat transportului).

 

 • mobilitate de formare, cu o durată de la două zile consecutive de lucru la două săptămâni (fără timpul alocat transportului).

 

Această acțiune permite efectuarea unei misiuni de predare pentru cadrele didactice din universitățile românești într-o universitate din Statele Donatoare și reciproc (sunt obligatorii minim 8 ore de predare pe săptămână sau pe orice perioadă mai scurtă de ședere). De asemenea, aceste mobilități pot fi dedicate și membrilor personalului dintr-o întreprindere aflată în Statele Donatoare, pentru a putea preda într-o instituție de învățământ superior din România. Cel puțin două zile de activitate trebuie să fie consecutive.

 

Totodată, acțiunea permite efectuarea unei mobilități de formare pentru personalul didactic și nedidactic din și către universitățile din România și universitățile din Statele Donatoare, cu scopul de a participa la activități de tip seminar, ateliere de lucru, cursuri de formare, vizite de studiu, job shadowing.

Instituțiile de trimitere și de găzduire vor conveni mai întâi asupra unui program de lucru care trebuie realizat de personalul care efectuează mobilitatea (predare sau formare). Programul de lucru va conține cel puțin următoarele: obiective ale mobilității, valoarea adăugată a mobilității, agenda, descrierea conținutului programului de predare/formare, rezultatele așteptate și impactul.

Atunci când un membru al personalului didactic îndeplinește o misiune de predare, mobilitatea ar trebui să fie inițiată în cadrul unui acord interinstituțional existent între instituția de origine și cea gazdă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.