• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Prezentarea generală a programului

Informații generale despre Programul Erasmus Plus

Ce este programul Erasmus Plus?

      Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027.
     Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sectoriale aferente. Acesta este esențial și pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret în cadrul Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.
 

Care este structura Programului Erasmus+?

Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ prevede punerea în aplicare a următoarelor acțiuni în perioada 2021-2027:
 • Acțiunea-Cheie 1: Mobilitatea persoanelor
 • Acțiunea-Cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții
 • Acțiunea-Cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Acțiunile Jean Monnet
 
 

Țările eligibile

State membre ale Uniunii Europene (U.E.):

Belgia; Bulgaria; Republica Cehă; Danemarca; Germania; Estonia; Irlanda; Grecia; Spania; Franța; Croația; Italia; Cipru; Letonia; Lituania; Luxemburg; Ungaria; Malta; Țările de Jos; Austria; Polonia; Portugalia; România; Slovenia; Slovacia; Finlanda; Suedia. 

 

Țări terțe asociate la program:

Macedonia de Nord; Serbia; Islanda; Liechtenstein; Norvegia; Turcia.

 

 

Țări terțe care nu sunt asociate la program:

Lista poate fi consultată în Ghidul programului.