• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Întrebări frecvente

 Care este valoarea grantului pentru o mobilitate Erasmus Plus, de studiu sau de practică, în statele UE sau în țările terțe asociate la program?

 

Detaliile cu privire la valoarea grantului aferent unei mobilități Erasmus Plus, de studiu sau de practică, în statele UE sau în țările terțe asociate la program, le regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități Erasmus Plus - Mobilități în țările programului - Outgoing - Studenți - Granturi.

 

 Care este valoarea grantului pentru o mobilitate Erasmus Plus, de predare sau de formare, în statele UE sau în țările terțe asociate la program?

 

Detaliile cu privire la valoarea grantului aferent unei mobilități Erasmus Plus, de predare sau de formare, în statele UE sau în țările terțe asociate la program, le regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități Erasmus Plus - Mobilități în țările programului - Outgoing - Personal didactic și nedidactic - Granturi.

 

Care sunt condițiile de participare la o mobilitate Erasmus Plus de studiu sau de practică?

 

(1) candidatul este student înmatriculat la UOC, indiferent de anul de studiu, ciclul de studiu, forma de învățământ sau forma de finanțare;
(2) candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus (cu sau fără sprijin financiar) care să depășească 12 luni pe ciclul de studii: licență, masterat, doctorat. În cazul studiilor de licență, mobilitatea poate fi extinsă la 24 de luni în cazul programelor de studiu de 5 sau 6 ani.
(3) în cazul mobilităților de plasament, candidatul poate realiza activitatea de mobilitate în termen de 12 luni de la absolvirea ultimului ciclu de studii, cu condiția ca la momentul selecției să fie student înmatriculat la UOC;
(4) în cazul mobilităților de studiu, se acordă prioritate studenților care beneficiază pentru prima dată de o mobilitate în cadrul aceleiași acțiuni cheie a programului Erasmus+.
 

 

Care sunt condițiile de participare la o mobilitate Erasmus Plus de predare sau de formare?

 

(1) candidatul este angajat al UOC;
(2) un candidat are dreptul să beneficieze, într-un an universitar, de maximum două mobilități finanțate din fondurile programului Erasmus+, în cadrul acțiunii cheie 131 (mobilități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program).
(3) candidații care desfășoară activități de predare au dreptul să beneficieze, într-un an universitar, de două mobilități finanțate din fondurile programului Erasmus+, în cadrul acțiunii cheie 131 (mobilități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program). Dacă prima mobilitate va fi de formare, candidatul nu va mai putea beneficia de o altă mobilitate de formare finanțată din fondurile programului Erasmus+, în cadrul acțiunii cheie 131 (mobilități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program);
(4) candidații care desfășoară activități de predare și aplică pentru o mobilitate Erasmus+ de pe o poziție administrativă în cadrul UOC, au dreptul să beneficieze, într-un an universitar, de două mobilități finanțate din fondurile programului Erasmus+, în cadrul acțiunii cheie 131 (mobilități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program), indiferent de tipul mobilității;
(5) un candidat are dreptul să beneficieze într-un an universitar de o singură mobilitate finanțată din fondurile programului Erasmus+, în cadrul acțiunii cheie 171 (mobilități în țările terțe care nu sunt asociate la program). Acest lucru nu se aplică în cazul candidaților care au contribuit la elaborarea aplicației pentru obținerea finanțării mobilităților.
 

 

 

Care este durata de desfășurare a unei mobilități Erasmus Plus pentru studenți?

 

- mobilitate de lungă durată, de studiu sau de practică: 2-12 luni/ciclu de studiu;
- mobilitate de scurtă durată: 5-30 zile în format fizic (destinate exclusiv doctoranzilor);
- mobilitate de scurtă durată, în format mixt: 5-30 zile (o combinație între activități de mobilitate desfășurate în format fizic și, obligatoriu, o componentă în format virtual care facilitează colaborarea online și munca în echipă; activitatea în format fizic trebuie să dureze cel puțin cinci zile).
 

 

Care este durata de desfășurare a unei mobilități Erasmus Plus pentru personal?

 

- mobilități de predare și de formare desfășurate în țările membre ale Uniunii Europene sau în țările terțe asociate la program: 2 zile (consecutive) - 2 luni;
- mobilități de predare și de formare desfășurate în țările terțe care nu sunt asociate la program: 5 zile (consecutive) - 2 luni;
- în cazul mobilităților de predare, beneficiarul trebuie să aloce un număr minim de opt ore de predare per săptămână.
 
 

 

Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, de studiu sau de practică, în statele UE sau în țările terțe asociate la program?

 

 

Dosarul de candidatură al studenților care aplică pentru o mobilitate de studiu conține:
(1) fișa de candidaturã, în care să se precizeze maximum 3 opţiuni (anexa 1);
(2) copie act de identitate;
(3) permis de şedere (doar pentru candidații străini);
(4) situația școlară emisă de secretariatul facultății la care este înscris candidatul;
(5) adeverință eliberată de secretariatul facultății la care este înscris candidatul, care să ateste media de admitere la programul de studii (doar pentru studenții care nu au finalizat nicio sesiune de examene la programul de studii la care sunt înmatriculați);
(6) atestat de cunoaştere a limbii străine recunoscut internațional (de ex. Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF etc.) sau certificat de competențe lingvistice eliberat de Facultatea de Litere din cadrul UOC sau similar;
(7) declarație RGPD.

Dosarul de candidatură al studenților care aplică pentru o mobilitate de plasament conține:
(1) fișa de candidatură (anexa 1);
(2) copie act de identitate;
(3) permis de şedere (doar pentru candidații străini);
(4) situația școlară emisă de secretariatul facultății la care este înscris candidatul;
(5) adeverință eliberată de secretariatul facultății la care este înscris candidatul, care să ateste media de admitere la programul de studii (doar pentru studenții care nu au finalizat nicio sesiune de examene la programul de studii la care sunt înmatriculați);
(6) atestat de cunoaştere a limbii strãine recunoscut internațional (de ex. Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF etc.) sau certificat de competențe lingvistice eliberat de Facultatea de Litere din cadrul UOC sau similar;
(7) dovada primirii acceptului de la instituția gazdă (de ex. scrisoare de accept, invitație, email de confirmare etc.), care să ateste și perioada mobilității;
(8) Anexa 4 avizată de decanul facultății / directorul Școlii Doctorale / directorul D.P.P.D. la care este înscris candidatul;
(9) declarație RGPD.
 

 Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, de predare sau de formare, în statele UE sau în țările terțe asociate la program?

 

(1) fișa de candidatură (anexa 2);
(2) copie act de identitate;
(3) dovada primirii acceptului de la instituția gazdă (de ex. scrisoare de accept, invitație, e-mail de confirmare etc.), care să ateste și perioada mobilității;
(4) declarație RGPD.
 

 

 Care sunt documentele necesare pe care participantul la o mobilitate Erasmus+, de studiu sau de practică, desfășurată în statele UE sau în țările terțe asociate la program, va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 

(1) certificatul de participare care să ateste perioada mobilității (anexa 9);
(2) situația școlară sau alte forme de evaluare, emise de instituția gazdă;
(3) documente justificative pentru transportul beneficiarului spre și dinspre țara gazdă (bilete de avion, tren, autocar etc.).

Beneficiarul unei mobiliăți Erasmus care a primit o sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru „green travel”, va completa o declarație pe proprie răspundere care să ateste utilizarea unui mijloc de transport ecologic (anexa 17). Deplasarea cu mijloace de transport ecologice este definită ca fiind o călătorie în care se utilizează, în principal, mijloace de transport cu emisii scăzute, cum ar fi autobuzul, trenul sau co-voiajarea (car-pooling).

 

 

Care sunt documentele necesare pe care participantul la o mobilitate Erasmus+, de predare sau de formare, desfășurată în statele UE sau în țările terțe asociate la program, va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 

(1) certificatul de participare care să ateste perioada mobilității (anexa 13);
(2) documente justificative pentru transportul beneficiarului spre și dinspre țara gazdă (bilete de avion, tren, autocar etc.).

Beneficiarul unei mobiliăți Erasmus care a primit o sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru „green travel”, va completa o declarație pe proprie răspundere care să ateste utilizarea unui mijloc de transport ecologic (anexa 17). Deplasarea cu mijloace de transport ecologice este definită ca fiind o călătorie în care se utilizează, în principal, mijloace de transport cu emisii scăzute, cum ar fi autobuzul, trenul sau co-voiajarea (car-pooling).