• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Întrebări frecvente

Working together for a greencompetitive 
and inclusive Europe.

 

 

Care este valoarea grantului pentru o mobilitate de studiu sau de practică, desfășurată în Statele Donatoare, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

         

Detaliile cu privire la valoarea grantului aferent unei mobilități de studiu sau de practică, desfășurată în Statele Donatoare, le regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități cu statele donatoare - Outgoing - Studenți - Granturi.

Care este valoarea grantului pentru o mobilitate de predare sau de formare, desfășurată în Statele Donatoare, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

         

Detaliile cu privire la valoarea grantului aferent unei mobilități de predare sau de formare, desfășurată în Statele Donatoare, le regăsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Mobilități cu statele donatoare - Outgoing - Personal didactic și nedidactic - Granturi.

Care sunt condițiile de participare la o mobilitate de studiu sau de practică, desfășurată în Statele Donatoare, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

 

(1) pentru mobilitățile de studiu, candidatul este student înmatriculat la UOC, în anii II-VI pentru studiile universitare de licență sau în orice an pentru studiile universitare de masterat și doctorat, indiferent de forma de învățământ sau forma de finanțare;

(2) pentru mobilitățile de practică, candidatul este student înmatriculat la UOC, indiferent de anul de studii, ciclul de studii, forma de învățământ sau forma de finanțare;

(3) candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, care să depășească 12 luni pe ciclul de studii: licență, masterat, doctorat;

(4) pe durata mobilităţii, în cazul burselor de studiu, candidatul trebuie să fie înmatriculat în anii de studii II-VI pentru studiile universitare de licenţă, sau în orice an pentru studiile universitare de masterat şi doctorat. În cazul burselor de practică, candidatul poate fi înmatriculat în orice an de studii pe durata mobilităţii. De asemenea, în cazul burselor de practică, candidatul poate realiza activitatea de mobilitate în termen de 12 luni de la absolvirea ultimului ciclu de studii, cu condiția ca la momentul competiției să fie student înmatriculat la UOC.

Care sunt condițiile de participare la o mobilitate de predare sau de formare, desfășurată în Statele Donatoare, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

 

(1) candidatul este angajat al UOC;

(2) un candidat are dreptul să beneficieze într-un an universitar de maximum două mobilități în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021.

Care este durata de desfășurare a unei mobilități de studiu sau de practică, desfășurată în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

 

- mobilitate de studiu: durata activităților de la 3 la 12 luni (în cadrul aceluiași an universitar);

- mobilitate de practică: durata activităților de la 2 la 12 luni (în cadrul aceluiași an universitar).

Care este durata de desfășurare a unei mobilități de predare sau de formare, desfășurată în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

 

- mobilitate de predare: de la două zile consecutive de lucru la două săptămâni (fără timpul alocat transportului);

- în cazul mobilităților de predare, beneficiarul trebuie să aloce un număr minim de opt ore de predare pe săptămână sau pe orice perioadă mai scurtă de ședere.

 

- mobilitate de formare: de la două zile consecutive de lucru la două săptămâni (fără timpul alocat transportului);

Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse de studiu sau de practică, desfășurată în Statele Donatoare, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

 

Dosarul de candidatură al studenților care aplică pentru o mobilitate de studiu sau de practică va conține:

(1) fișa de candidatură - în care să se precizeze maximum 3 opţiuni (anexa 1);

(2) copie act de identitate;

(3) copie permis de şedere (doar pentru candidații străini);

(4) situația școlară emisă de secretariatul facultății la care este înscris candidatul;

(5) adeverință eliberată de secretariatul facultății la care este înscris candidatul, care să ateste media de admitere la programul de studii (doar pentru studenții care nu au finalizat nicio sesiune de examene la programul de studii la care sunt înmatriculați);

(6) scrisoare de intenţie, în care vor fi precizate motivaţia şi obiectivele candidatului pentru obţinerea mobilităţii (documentul va avea 1-2 pagini şi va fi redactat cu caractere Times New Roman de 12, la un rând şi jumătate);

(7) atestat de cunoaştere a limbii străine, recunoscut internațional (de ex. Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF etc.), sau certificat de competențe lingvistice eliberat de Facultatea de Litere din cadrul UOC sau similar;

(8) documente justificative pentru studenţii care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: studenţi de etnie Roma; persoane cu nevoi speciale; studenţi dezavantajaţi din punct de vedere socio-economic (dacă este cazul);

(9) documente justificative pentru studenţii masteranzi implicaţi în cadrul proiectelor colaborative de cercetare aprobate şi finanţate prin Granturile SEE 2014-2021 (dacă este cazul);

(10) declarație RGPD.

Care sunt documentele necesare întocmirii dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse de predare sau de formare, desfășurată în Statele Donatoare, în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021?

 

(1) fișa de candidatură - în care să se precizeze maximum 3 opţiuni (anexa 2);

(2) copie act de identitate;

(3) scrisoare de intenţie, în care vor fi precizate motivaţia şi obiectivele candidatului pentru obţinerea mobilităţii. De asemenea, aceasta va include programul de lucru al activităților planificate. Evaluarea se va face în funcţie de relevanța mobilității propuse pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale universității de origine și pentru consolidarea relațiilor bilaterale (documentul va avea 1-2 pagini şi va fi redactat cu caractere Times New Roman de 12, la un rând şi jumătate);

(4) formularul pentru certificarea activității, avizat de un reprezentant al BEP (anexa 14);

(5) documente justificative pentru personalul care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: persoane de etnie Roma; persoane cu nevoi speciale (dacă este cazul);

(6) declarație RGPD.

Care sunt documentele necesare pe care participantul la o mobilitate de studiu sau de practică, desfășurată în Statele Donatoare, va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 

(1) certificatul de participare care să ateste perioada mobilității (anexa 9);

(2) situația școlară sau alte forme de evaluare, emise de instituția gazdă;

(3) documente justificative pentru transportul beneficiarului spre și dinspre țara gazdă (bilete de avion, tren, autocar etc.).

Care sunt documentele necesare pe care participantul la o mobilitate de predare sau de formare, desfășurată în Statele Donatoare, va trebui să le depună la Biroul pentru Programul Erasmus Plus, la întoarcerea în țară?

 

(1) certificatul de participare care să ateste perioada mobilității (anexa 13);

(2) documente justificative pentru transportul beneficiarului spre și dinspre țara gazdă (bilete de avion, tren, autocar etc.).

 

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.